Special Events

Kompleksowo obs?ugujemy wydarzenia firmowe, promocje, jubileusze, premiery marek i produktów, prezentacje, otwarcia, imprezy integracyjne. Zapewniamy pe?n? obs?ug? stoisk targowych.
Dla firm dzia?aj?cych w rolnictwie organizujemy pokazy pracy sprz?tu, plantacje pokazowe, dni pola, targi i konferencje.
Przygotowujemy scenariusze uroczysto?ci, teksty wyst?pie?, publikacje, kontakty z mediami. Koordynujemy akcje promocyjne organizujemy konferencje prasowe.
Dysponujemy nag?o?nieniem, namiotami, miejscami siedz?cymi i scen?.

Galeria Special Events