Kampanie reklamowe

Tworzymy strategie komunikacji dla firm, produktów i instytucji.

Opracowujemy wizualizacj?, projekty graficzne materia?ów reklamowych:

- tablic, banerów, folderów, ulotek, stendów, stron internetowych.

Programujemy regionalne i ogólnopolskie kampanie reklamowe, planujemy emisje w mediach. Realizujemy kampanie w prasie, radiu i telewizji.

Zapewniamy sta?? obs?ug? marketingow? dla firm.

Galeria Kampanie reklamowe