Kampanie reklamowe

Tworzymy strategie komunikacji dla firm, produktów i instytucji.


Special Events

Kompleksowo obs?ugujemy wydarzenia firmowe, promocje, jubileusze, premiery marek i produktów, prezentacje, otwarcia, imprezy integracyjne. Zapewniamy pe?n? obs?ug? stoisk targowych.

Multimedia

Opracujemy scenariusz i wyprodukujemy ka?dy materia? filmowy przeznaczony do emisji w internecie, telewizji, podczas prezentacji.

O firmie

Witamy w Agencji Reklamowej PBM. Oddajemy do Pa?stwa dyspozycji zespó? profesjonalistów oraz wieloletnie do?wiadczenie marketingowe. Od 20 lat ?wiadczymy us?ugi reklamowe na najwy?szym poziomie. Nasze dzia?ania to:

Produkcja filmowa od scenariusza do gotowego materia?u: filmy reklamowe, filmy promocyjne, filmy instrukta?owe, prezentacje, produkcja telewizyjna.Organizacja i obs?uga imprez firmowych tzw.special events: scenariusz, wybór miejsca, zabezpieczenie techniczne, animacje, catering www.bankiet-imprezy.pl

Wynajem namiotów i hal namiotowych z wyposa?eniem: sto?y i miejsca siedz?ce, scena, o?wietlenie i nag?o?nienie, transport monta?.

Kampanie reklamowe: kreacja, produkcja reklam, planowanie i realizacja kampanii w mediach.

Serdecznie zapraszam

Wies?aw Królak